Lättare få pengar till uppfinningar

Länets uppfinnare kan nu få regionalt ekonomiskt stöd för att utveckla sin idé till produkt.
Östergötland är nämligen ett av fyra län i landet som valts ut för ett pilotprojekt där man lokalt fördelar lånen - istället för via Stockholm. Det är Innovation Östergötland, som sen tidigare arbetar med stöd åt innovatörer, som nu hanterar lånen.