Usla förbindelser i Perstorp

- Skånetrafikens förbindelser mellan Perstorp och Malmö-Lund är så dåliga, att Perstorp måste satsa på egna pendlarbussar till tågen i Hässleholm.
Det säger Perstorps kommundirektör Gösta Lindberg, som vill att politikerna satsar ett par hundra tusen kronor om året på egna bussturer. Elva gånger om dagen ankommer tåget från Perstorp till Hässleholm på exakt samma klockslag som ett annat tåg avgår mot Malmö. Och tre-fyra års påtryckningar har inte fått Skånetrafiken att ändra den saken.