Tufft för tomatodlare

Det blir allt tuffare tider för tomatodlarna i länet och flera har redan tvingats lägga ner sina odlingar. Orsaken är importerade tomater som betyder dumpade priser.
11 kronor kilot, det var vad Ove Eriksson i Norrbyn fick för sina tomater i dag. För ett par veckor sedan låg priset nere på 8 kronor, men för att det ska gå runt så skulle kilopriset behöva ligga på runt 13 kronor, berättar Ove Eriksson som nu oroar sig över framtiden. En av orsakerna till att det är så här är att det i och med EU-inträdet blev lättare att importera från andra EU-länder. Länder som har ett betydligt varmare klimat och lägre produktionskostnader, något som leder till att utländska tomater blir billigare. Men det är inte bara utländska tomater som Oves tomater ska tävla mot. I alla stormarknader kan man nämligen även köpa svenska tomater, men då kommer dom från södra Sverige och inte från någon av de lokala odlarna. För att komma åt det problemet måste konsumenterna kräva lokalt odlade tomater anser Inger Nilsson, på Norrgrönt