Tjernobyl orsakar cancer

Det finns ett samband mellan cancer och nedfallet från Tjernobylolyckan 1986. Det visar en medicinsk forskargrupps kartläggning av cancerförekomsten hos de svenskar som vid olyckan var fast bosatta i områden som drabbades av radioaktivt nedfall.
Totalt har drygt en miljon personer undersökts genom en samkörning av bostadsregistret och cancerregistret. Det säger Gävleborgs läns Hälsovårdsöverläkare Lars Sundman till Radio Gävleborg