Fem varslas på företag i Ingelstad

Företaget Carrier Refrigeration i Ingelstad varslar fem tjänstemän om uppsägning. Anledningen är att utvecklingsavdelningen i Ingelstad ska delas och utveckling av vissa produkter kommer i fortsättningen att ske vid fabriken i Ungern.
Carrierkoncernen har nästan 300 anställda i Ingelstad och tillverkar kommersiella kylprodukter.