Högskolans studiekrav för dåliga

Bara var tredje student på de svenska högskolorna lägger ner mer än 30 timmar i veckan på sina studier. Det visar en undersökning från Högskoleverket. Dessutom visar rapporten att få elever tycker att utbildningarna stimulerar deras samhällsintresse.
Sigbritt Franke är chef för högskoleverket och säger så här om hur högskolan mår idag... – Högskolan mår tack bra, när det gäller ämneskunskaper och färdigheter. Men den mår risigt när det gäller just de personlighetsdanande demokratifostrande funktionerna som utbildning också ska ha, säger Sigbrit Franke, chef för högskoleverket – Man utnyttjar dessutom tiden alldeles för dåligt som student och som lärare, säger Sigbrit Franke. Olika tidskrävande En heltidsstudent behöver alltså inte lägga ner 40 timmar i veckan för att kunna nå de resultat som krävs, minst tid behövs för studier inom humaniora- och samhällstudenter. Mer tid behövs för vård- och ingenjörsutbildningarna. Markus Westman studerar Kemi på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och håller inte med. Han lägger ner mer än 40 timmar i veckan på sina studier. – Hur många timmar man lägger ner måste ju vara individuellt. Beroende hur lätt eller svårt man har för just det ämnet eller kursen. Jag tror att det alltid kommer att vara det, säger Markus Westman, kemistuderande. Beror på resursbrist Och rektorn för Lunds Universitet, Boel Flodgren, anser att det mycket är en resursbrist som gör att få lägger ner heltid på sina studier. – Det är så lite resurser i högskolesystemet, så vissa studenter har väldigt få undervisningstimmar. Och det är orimligt att mena att de skulle sitta i återstående 40 timmar och arbeta med det man inte hinner gå igenom i undervisningen, säger Boel Flodgren. Dåligt med frågande<7b> Dessutom visar undersökningen bland 15 000 studenter att få studenter ställer frågor. På universitetet i Stockholm är det till exempel två av tre som sällan eller aldrig tar till orda i undervisningen, och bara varannan av de 15 000 tillfrågade anser att utbildningen gör att eleverna reflekterar över sina egna värderingar. – Vi prioriterar väldigt hårt sakkunskaper som studenterna ska ha med sig. Vi kanske inte alla gånger är så duktiga på att prioritera det som grö att studenterna blir nytänkande och kreativa, säger Gunnar Svedberg. rektor på mitthögskolan.
Edvard Unsgaard, Ekot