Konkurrensverket ska granska priser i tandvården

Socialminister Lars Engqvist anser att det är orilmligt att kostanderna för tandvård skiljer sig så mycket över landet.
Enligt en undersökning som Ekot har gjort kan det skilja 500 kronor för samma behandling. Sedan prisregerlingen togs bort 1999 har priserna för tandvård ökat med 40 procent. Socialministern han nu gett Konkurensverket uppdraget att kontrollera prisökningarna. Skulle det visa sig att det inte finns några skäliga förklaringar till dem kan han tänka sig en prisreglering igen.