Song Network avnoteras på Nasdaq

Efter miljardförlusten för årets andra kvartal har nu data-och teleoperatören Song Networks begärt att den egna aktien ska avnoterats från Nasdaqbörsen. Men aktien går fortfarande att köpa på Stockholmsbörsen. Priset på måndagen blev 72 öre och det är 92 procent lägre än vid årsskiftet. Enligt Song Networks gör marknadssituationen att det inte är lönsamt att vara noterat på Nasdaq, som har en registreringsavgift motsvarande 10 miljoner kronor. Förhandlingar förs för att rädda bolaget, som har ungefär 1000 anställda.