Stor besvikelse i Johannesburg

Besvikelsen var stor på måndagskvällen när förhandlingarna om energi avslutades vid FN-mötet om hållbar utveckling i Johannesburg i Sydafrika. Förhandlingarna resulterade varken i mål eller tidtabeller för att utveckla förnyelsebar energi i världen. Enligt ett förslag som parterna förhandlat om skulle 15 procent av energiproduktionen år 2015 komma från förnyelsebara energikällor.
”Det här gynnar bara kol- och oljeindustrin, subventionerna till fossila bränslen fortsätter - allt som man uppnådde vid förmötet i Bali har gått förlorat”, säger en delegat. Det är oljeländerna med Venzuela i spetsen som har fört utvecklingsländernas talan. Brasiliens långtgående förslag om förnybar energi har inte fått gehör. En del tolkar den här uppgörelsen som att USA och Japan krävt ett slopande av målet för förnybar energi, för att gå med på målet för dricksvatten och sanitet och fattiga länder. Dricksvatten till fler Till 2015 ska antalet människor som saknar dricksvatten och sanitet halveras. Det finns med i handlingsprogrammet, men energibeslutet innebär också att EU fått backa. - På den punkten så är vi naturligtvis från Europeiska Unionen besvikna, men samtidigt så är vi glada att vi kom till en överenskommelse att vi fick ett beslut här i Johannesburg som faktiskt placerar hela frågan om hållbar utveckling högt upp på den internationella dagordningen, säger EU:s miljökommissionär Margot Wallström. ”EU ska gå före” Wallström tänker nu samla länder som vill gå före i energifrågan. - Vi ska skapa en sorts koalition av dem som vill ha konkreta mål och tidtabeller, och vi ska visa hur vi ska genomföra det här som har diskuterats, så vi ska gå före, vi ska göra som på klimatområdet, vi ska ta ledningen, säger hon.
Ingrid Gustavsson, Johannesburg