Krav på drogtest av värnpliktiga

Värnpliktsrådet vill införa obligatorisk drogtestning också för de värnpliktiga. Enligt den statistik som finns har sju procent av de värnpliktiga använt droger under värnpliktstiden, och var fjärde värnpliktig dricker sig berusad varje vecka.
Efter årsskiftet kommer försvarsmakten att införa obligatoriska drogtester för den fast anställda personalen. Magnus Tillqvist som är ordförande i Värnpliktsrådet anser att samma regler bör gälla för de värnpliktiga. Tillqvist säger till Ekot att obligatoriska drogtester skulle minska antalet olyckor inom försvaret.