Dålig chef ökar förtidspensionen

De anställda inom hemtjänsten blir förtidspensionerade i betydligt högre utsträckning om de haft dåliga chefer på jobbet. Det visar ett forskningsprojekt på Göteborgs universitet där man granskat arbetsmiljön inom hemtjänsten. En dålig chef i en kommun kan göra att tre gånger så många tar ut förtidspension, jämfört med en kommun med en bra chef för hemtjänsten