Kommunernas fel att 3G dröjer

Det är kommunernas fel att det går så långsamt med utbyggnaden av de nya näten för tredje generationens mobiltelefoni - det hävdar Vodafone-Sveriges VD Jon Risfeldt. Främst är det den långsamma hanteringen av bygglov som stoppat en snabb utbyggnad.
I Ekot i går rapporterade vi om att telebolagen inte längre tror sig kunna bygga ut de nya 3G-näten i tid - trots löften om det när bolagen fick tillstånd att bygga näten. Enligt Jon Risfeldt har bygglovsfrågan i en del kommuner helt stannat av efter att det skapats lokala opinioner mot att det ska sättas upp nya telemaster.