Svensk-danskt äggsamarbete

Nu är det klart att Kronägg och Danmarks största äggföretag går samman. Samarbetsvtalet, som är på två år, skrevs under vid en stämma i Jönköping.
Såväl Kronägg som Danaeg ägs av äggproducenter i Sverige och Danmark. Kronägg gjorde ifjol en förlust på dryga 12 miljoner och samarbetet är ett sätt för det svenska äggföretaget att överleva. Som ett första steg blir Kronägg och Danaeg medlemmar i varandras föreningar, samtidigt som Danaeg tar över ledningsansvaret i Kronägg. Samtidigts köper LRF fastigheten i Kungsängen av Kronägg för 23 miljoner, vilklet är ett sätt att lösa Kronäggs ekonomiska problem under övergångsperioden. Enligt Dan Malmros så kommer inte det nya avtalet inte påverka äggproducenterna på Gotland, utan äggen packas äveni fortsättningen i Kungsängen. På sikt kommer produktionen allt mer att inriktas på Krav-produktion och frigående höns.