Barns rörlighet undersökt

En undersökning om barns fysiska aktivitet, gjord vid högskolan i Kalmar, visar att skillnaderna mellan de barn som rör mest på sig och de som är minst fysiskt aktiva är större än man trott. De mest aktiva rör på sig fyra gånger mer än de som rör sig minst.
900 barn i åldrarna sju till fjorton år har deltagit i undersökningen som bygger på mätningar med så kallade stegräknare. Ánders Raustorp, adjunkt vid institutionen för Hälsa o beteendevetenskap på högskolan i Kalmar och projektledare, menar att en viktig orsak till de ökade skillnaderna är den minskade idrottsundervisningen i skolan. Resultaten visar också att pojkar rör sig mer än flickor och att den fysiska aktiviteten minskar när barn mognar och blir äldre. Undersökningen om barns fysiska aktivitet ingår i ett samarbetsprojekt med två universitet i USA o Australien och den presenterades vid ett seminarium i Oskarshamn i dag om framtidens skola och barns hälsa.