Dikesgrävning ett miljöbrott

En lantbrukare i Aneby kommun har anmälts av Länsstyrelsen för brott mot miljöbalken. Mannen har utan tillstånd grävt ett 30 meter långt, och tre meter brett dike från Anebysjön, för att leda in vatten till sina betesdjur.
Jordmassorna har han sedan spridit ut över ett större mark- och vattenområde längs sjöstranden. Länsstyrelsen anser att ingreppet i miljön inte står i proportion till syftet, att förse djuren med vatten, och därför har man anmält dikesgrävningen i Anebysjön till åklagarkammaren i Jönköping.