Handikappade får hjälp med lagen

Handikappade i Kalmar län kan numera få särskild hjälp i rättsliga frågor. RBU, föreningen för rörelsehindrade barn o ungdomar, har tillsatta två ideella rättsombud som ska hjälpa handikappade att driva rättsliga frågor vidare
Ett exempel kan vara när man har nekats handikappanpassning i hemmet och vill överklaga beslutet. Alla i länet som är medlemmar i en handikappförening kan nå rättsombuden via sin lokala ordförande.