Familjeföretag vs. Arla

Idag går familjeföretaget Weba från Eldsberga söder om Halmstad upp i Stockholms Tingsrätt och som motpart står mejerijätten Arla.
Weba anser att Arla har missgynnat familjeföretagets produkter till förmån för det finländska storföretaget Unilever. Weba sålde under flera års tid diskmedel för mjökutrustning till Arla, men ströks ur beställningslistorna som gick ut till kunderna efter en prishöjning. En av Webas två ägare, Sverker Paulsson, säger till P4 Radio Halland att det inte är pengar man vill ha utan upprättelse. Huvudförhandlingar i målet inleds i Stockholms Tingsrätt idag.