Ungdomssatsning i Västervik

I dag har en helt ny tjänst bemannats i Västerviks kommun. Niklas Schön har gjort sin första arbetsdag som ungdomssamordnare, en tjänst som har utformats för att hjälpa ungdomarna i Västervik att känna delaktighet i samhällsutvecklingen och ge de unga inflytande.
I morgon öppnar också ett nytt Ungdomens Hus i Västervik.