Brandplats vid Delsjön undersöks

Den brand som i morse härjade en förrådsbyggnad i Delsjöområdet är nu släckt. Byggnaden blev ordentligt brandskadad.
Orsaken till branden är ännu okänd, och polisens tekniker är på plats för att undersöka resterna. Byggnaden användes som förråd av park och naturförvaltningen.