Brist på gode män

Det blir allt svårare att hitta personer som kan tänka sig sköta ekonomin åt exempelvis senildementa och förståndshandikappade. Samtidigt blir antalet människor som behöver en så kallad god man allt större eftersom många människor som tidigare bodde på mentalsjukhus nu har flyttat ut till eget boende.Enligt Jan Hammarstedt, överförmyndare i Karlskoga riskerar en del gode män att få allt för många uppdrag.