Förslag om sänkt fastighetsskatt

Regeringen vill att fastighetsskatten på småhus sänks från 1,2 till 1 procent från och med i år. Förslaget ska ingå i budgetförhandlingarna med vänsterpartiet och miljöpartiet. Det sade finansminister Bosse Ringholm på måndagen i samband med en paus i regeringens budgetöverläggningar på Harpsund.
Sänkningen beräknas kosta 2 miljarder kronor. Regeringen tänker också föreslå att de så kallade fribeloppen för förmögenhetsskatt höjs till 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 2 miljoner kronor för sammanboende. Fastighetsskatten på hyreshus vill regeringen sänka till 0,5 procent först från nästa år. Miljöpartiet anser att förslaget om sänkt fastighetsskatt är ett steg i rätt riktning. Vänsterpartiet vill hellre arbeta fram ett helt nytt förslag till fastighetsbekattning, tillsammans med regeringen.