Förslag om utbyggnad av skolan i Ringarum

Skolan i Ringarum föreslås bli större.
Enligt ska skolan byggas ut för att förskoleklassen ska kunna integreras på ett bättre sätt i skolverk-samheten. Det hela beräknas kosta 1,5 miljoner kronor. Det slutgiltiga beslutet tas av politikerna i kommunfullmäktige.