Stor prisskilland på tandvård

Det råder stora prisskillnader inom Folktandvården i landet.Enligt Riksförsäkringsverket finns ingen förklaring till prisskillnaderna.
Statistiken från Riksförsäkringsverket visar att det är billigast att dra ut en tand på Gotland. En tanduttagning kostar 255 kronor här, medan genomsnittskostnaden i hela landet är över 400 kronor. Även kostnaden för rotfyllning och undersökning av patienter över 30 år är något lägre på Gotland än riksgenomsnittet. Däremot är det jämförelsevis dyrt med röntgenundersökning och undersökning av patienter i åldern 20-29 år på Gotland.