Raserad å upprör ortsbor

Ortsborna i Östra Vålådalen är chockerade över att Vålån grävts upp, utan att de blivit informerade.
Vålån har grävts upp för att återskapa forsen som den såg ut innan man började flotta i ån. Det är Ottsjöns fiskevårdsområde och Länsstyrelsen som genomfört projektet. Men ortsborna har inte fått information om förändringarna och är chockade över vad som skett. Årekretsen av Naturskyddsföreningen är starkt kritiska till att Länsstyrelsen inte har samrått med de boende och näringsidkare i området. Nu överväger Naturskyddsföreningen att driva frågan vidare som rättssak.