Omorganisation skall korta köerna till psykiatrin

Psykiatrin i Malmö måste omorganiseras. I dag upplevs verksamheten alltför uppdelad. Det framkommer av en omfattande granskning av allmänpsykiatrin i Malmö som medicinska revisorer har gjort.
- Granskningen bekräftar att rekryteringsläget är svårt framför allt för läkare men också för sjuksköterskor. Man har också sett de svårigheter som finns i verksamheten och den sårbarhet som finns genom att verksamheten är uppdelad i många olika mottagningar, säger Bo Toft som är tillförordnad chef för psykiatrin i Malmö. Det är externa experter som granskat allmänpsykiatrin i Malmö. Deras förslag går ut på att slå ihop den allmänna psykiatrin med den akuta psykiatrin. Antalet chefer bör minskas drastiskt. Från som i dag åtta till en. Enligt Bo Toft skulle det leda till bättre rekryteringsmöjligheter och ökade forskningsmöjligheter. Av revisionen framgår det dessutom att den akademiska förankringen i verksamheten är dålig. Trots att MAS är ett akademisjukhus så är kontakten mellan sjukhuset och universitetet bristfällig och samarbetet måste bli bättre menar utredarna. En omorganisation skulle minska trycket och köerna till psykiatrin som idag är långa. - Jag tror att det om något skulle förbättra situationen, säger Bo Toft.