Oenighet om Karlsöregler

Fortfarande finns det en viss oenighet om de nya reglerna för Lilla Karlsö. Ett möte har hållits med de olika intressegrupperna och det kommer att dröja innan ett beslut kan tas.
Mötet uppges ha varit konstruktivt med bra diskussioner och det verkar som om de olika grupperna trots allt har närmat sig varandra i den infekterade frågan om tillträde till naturskyddade Lilla Karlsö. Men det återstår en del stora frågor innan beslut kan tas. Naturskyddsföreningen och de boende längs kusten är överens om att det ska bli lättare att ta sig till ön. Huvudfrågan är hur mycket som ska tillåtas och de boende vid kusten vill tillåta mer än Naturskyddsföreningen. Mest oense är parterna i frågan om hur mycket av ön som ska vara skyddad under vinterhalvåret. Naturskyddsföreningen är försiktig och vill att vissa områden på ön ska vara förbjudna, medan kustborna gärna vill gå i land och vandra omkring på större områden under vinterhalvåret. Länsstyrelsen har tidigare lämnat ett förslag och ska ta beslut om de nya reglerna. -Men det bästa är att alla parter är överens så slipper man alla överklaganden, säger naturvårdsdirektör Per Hansson. Per Hansson står också bakom förslaget att det ska bli lättare att ta sig i land och vill införa en försöksperiod på fem år. Under de fem åren ska det göras en utvärdering varje år. De boende längs kusten har ställt sig bakom förslaget, medan Naturskyddsföreningen tvekar och ska nu fundera ett par veckor innan den ger ett skriftligt svar på om några nya regler för Lilla Karlsö ska tillåtas.