Valsedlar på villovägar

Postens problem med utdelning av valinformation fortsätter. På tisdagen rapporterar Sveriges Radio Sörmland om 1400 försvunna valförsändelser från kristdemokraterna.
Tidigare har flera partier i kommuner och landsting drabbats av Postens problem med utskicken. Enligt Postens uppgifter har mellan 25.000 och 30.000 valsedlar sorterats fel och Posten har erbjudit sig att dela ut nya valsedlar, alternativt bekosta nytryck.