Ökade kostnader för missbruksvård

Socialförvaltningen i Eskilstuna är oroad över hur man ska klara ekonomin kommande år.
Kostnaderna för olika insatser för barn- och ungdomar med sociala problem och missbrukare ökar kraftigt. Enligt en ny delårsprognos beräknas underskottet när året är slut bli 8 miljoner kronor.