Swedia Networks sparkar folk i länet

17 av det 60 tal personer i länet som jobbar på Swedia Networks har varslats om uppsägning. Totalt i landet ska företaget dra ner på personalen med ca 400 personer. I dagsläget har man 2700 anställda i landet Swedia Networks antällda i länet finns i Kalmar, Västervik, Vimmerby, Nybro och Borgholm. Anledningen till varslen beror på den vikande efterfrågan i telecombranchen. Just nu pågår förhandlingar med facket.
Swedia networks är ett av Europas ledande leverantörer av skräddarsydda nät för tele och datakommunikation.