Vill ha satsning på stambanan

Sexton kommuner utmed södra stambanan, med Nässjö i spetsen, går på offensiven för att få regeringen att satsa 14,8 miljarder kronor på att bygga ut järnvägssträckningen.
Kommunerna hoppas att regeringen ska ta med utbyggnaden av södra stambanan i höstens infrastrukturproposition. - Vi vill utveckla den befintliga järnvägen och använda de tåg som i dag går på banan, säger Greger Phalén (s), kommunalråd i Nässjö. Det är Nässjö, Alvesta och Hässleholm som arbetat fram förslaget som presenterades tidigare i år. Under tiden erbjöds samtliga kommuner utmed stambanan att vara med i nätverket. Enligt de sexton kommunernas förslag krävs det små förändringar för att öka hastigheten på tågen och därmed minska restiden. Framförallt är det utbyggnad av bangårdar samt en del nya spårsträckningar som kan öka kapaciteten på banan så att fler tåg kan köra.