Allt fler stater avskaffar dödsstraffet

Avrättningen av Saddam Hussein var plötsligt i allas vardagsrum. Bilderna chockade, en hel värld fördömde och debatten om dödsstraff fick nytt bränsle.

Hör dödsstraffet hemma i en civiliserad värld? Kan dödsstraff någonsin rättfärdigas? Debattörer för och emot vässade sina argument, men faktum är att dödstraff är betydligt mindre förekommande i världen idag än det var för bara ett par decennier sedan.

Amnesty International säger att fler än hälften av alla länder har avskaffat dödsstraffet, antingen genom lagstiftning eller praxis. I 69 länder finns dödsstraffet kvar, men antalet länder som utdömer och sedan verkställer dödsstraff är ännu färre.

Historiskt har alla samhällen använt dödsstraff, båda för att straffa brottslingar och för att tysta oppositionella. Idag har övervägande antalet demokratiska nationer avskaffat dödsstraffet, USA hör till undantagen.

Sedan 1985 har över 50 länder avskaffat dödsstraff. Enligt Amnesty Internationals uppgifter avrättades minst 2 148 personer under 2005 och minst 5 186 personer dömdes till döden. Amnesty påpekar att dessa siffror med största sannolikhet är tagna i underkant. Det faktiska antalet är förmodligen mycket större.

Kina är det land som avrättar flest människor, både i faktiska siffror och i proportion till folkmängden. Amnesty beräknar att minst 1 770 avrättades människor i Kina 2005. Den verkliga siffran kan vara många gånger fler!

Hela 94 procent av alla dödstraff som utfördes 2005 var i Kina, Iran, Saudiarabien och USA.

Kina utmärker sin också på det sätt att även mindre grova brott såsom skattebedrägeri och korruption bestraffas med döden.

Under Saddam Husseins styre avrättades människor godtyckligt i Irak. Nu uttrycker Amnesty International stor oro över att avrättningar på nytt ökar i Irak. (Med avrättning menas när staten dömer efter att ha lagfört någon och sen verkställer dödsdomen.)

I USA, där dödsstraffet återinfördes 1976, minskar både dödsdomar och verkställigheten av dem. Främst beror det på nya undersökningsmetoder som lett till att brott klarats upp långt efter att de begåtts och det i flera fall visat sig att oskyldiga dömts.

I delstaten New Jersey rekommenderade en specialkommission denna vecka att delstaten ska avskaffa dödsstraff. Det blir alltmer uppenbart att dödsstraff är oförenligt med vad som innefattas i anständighet, lyder kommissionens motivering. (38 av USA:s 50 delstater tillämpar dödsstraff.)

I Iran och Saudiarabien är avrättningarna fortfarande offentliga föreställningar. I Saudiarabien halshuggs den dömde med ett svärd, i Iran hängs han från en stor kran. Iran är också ett av de få länder som sänder minderåriga till galgen.

Marianne Kihlberg
marianne.kihlberg@sr.se