Problem för nya ägarna av Hydropulsor

Samarbetet mellan konkurshotade Karlskogaföretaget Hydropulsors nya ägare och värsta konkurrenten Morphic Technologies knakar redan i fogarna.
Vid Hydropulsors styrelsemöte i fredags reserverade sig Morphics styrelseordförande Peter Heidlund mot beslutet att godkänna Hydropulsors kvartalsrapport. Han säger att orsaken till att han lämnar styrelsen är att han anser att den ekonomiska situationen för Hydropulsor är allvarligare än kvartalsrapporten visar, och som en konsekvens väljer han nu att ställa sin plats i styrelsen till förfogande. Men Peter Heidlund anser trots allt att förhandlingsarbetet mellan Hydropulsors nya ägare och Morphics ska fortsätta. Ett samarbete som på sikt väntas resultera i ett samgåede. Arbetet med rekonstruktionen av det konkursdrabbade Karlskogaföretaget har nu kommit in i en andra fas. En accordsuppgörelse mellan den nya ägaren High Speed Forming och fodringsägarna är nu i hamn, och just nu pågår arbetet med att lösa den framtida finansieringen.)