Fler starroperationer på lasarettet i Växjö

Centrallasarettet i Växjö begär nu ett tillskott på en halv miljon kronor för att öka antalet starroperationer under de närmaste två åren. Pengarna ska i så fall hämtas ur regeringens anslag till landstingen för att öka tillgängligheten inom sjukvården och landstingsstyrelen ska på måndag ta ställning till det här förslaget. Får lasarettet pengarna kan det bli 120 extra starroperationer.