Förslag på vindkraft i Visby

Högskolan och kommunen har tankar på att bygga ett vindkraftverk i Visby hamn. Det är i samband med byggandet av Almedalsbiblioteket som vindkraften har kommit på tal, säger projektledaren för Almedalsbiblioteket, Bertil Klintbom.
Det finns två anledningar till att sätta upp ett vindkraftverk i Visby hamn. Det ena är att verket skulle kunna alstra miljövänlig energi till det nya biblioteket. Det andra är att det skulle kunna användas i undervisningen i kursen vindkraftteknik som hålls på högskolan. Frågan är hur det går ihop med Visbys kulturhistoria och det faktum att det är en världsarvsstad.