Placeringen av Fjärås vårdscentral oklar

Primärvårdschefen i Kungsbacka Margareta Tietz förnekar att primärvården skulle ha bestämt sig för att den nya vårdcentralen i Fjärås ska ligga vid Fjärås centrum.
I ett brev till kommunstyrelsen i dag (tisdag) skriver markägaren Eksta Bostads AB att detta skulle vara ett bestämt önskemål - men såväl primärvårdschefen Tietz som kommunalrådet Ulf Persson tycker att brevet är märkligt. Ulf Persson säger till P 4 Radio Halland att de signaler han har fått snarare är att man vill ha vårdcentralen i anslutning till servicehuset Måhaga. Och Margareta Tietz säger att frågan fortfarande är helt öppen och ska tas upp på nästa möte i primärvårdsnämnden.