Största hällristningen i Sörmland

Den 3000 år gamla hällristning som upptäcktes i närheten av Vagnhärad så sent som i juli i år är den största sammanhängande ristningen i Sörmland. Det står klart sedan hela ristningen nu frilagts.
Ristningen upptäcktes av landets kanske främste ristningsletare Sven-Gunnar Broström och en kollega till honom. Trots att han gjort hundratals fynd genom åren så blev Sven-Gunnar Broström överraskad över omfattningen av det nya sörmländska fyndet. Hällen med dess hundratals bronsåldersristningar är alltså den största i ett stycke sammanhängande sörmländska ristningen. Två andra ristningar, i Släbro i Nyköping och i Ullevi i Gåsinge-Dillnäs har visserligen större totalyta, men består av ristningar på flera mindre hällar. Ett problem med de nyupptäckta ristningarna är att de gjorts i en mjuk bergart. Risken för att de ska vittra sönder är därför påtaglig nu när de frilagts.