Landstinget vidhåller varning

Landstinget står fast vid sin uppfattning att allt gick rätt till då två arbetsterapeuter varnades, efter att de kritiserat arbetsrutinerna inom vuxenpsykiatrin.
På måndagen redovisades ärendet i landstingets arbetsdelegation, där bland annat samtliga partiers gruppledare sitter med. Landstingsdirektör Jan Britton, som var med på mötet, säger att arbetsdelegationens uppfattning är att cheferna handlat rätt när de utdelat varningen, och att det inte finns någonting att anmärka på i hanteringen av ärendet.