Birgittapatienter får bo kvar i Vadstena

Landstinget vill inte behålla den avdelning i Vadstena där närmare tjugo patienter från det tidigare Birgitta-sjukhuset vårdas. Dessa patienter, som kommer från sju olika Östgötakommuner, fick bo kvar på avdelningen efter nedläggningen, eftersom de vårdats där mycket länge.
Ett förslag som diskuteras nu är att Vadstena kommun ska driva verksamheten vidare med hjälp av befintlig personal som hyrs av landstinget. Förhoppningen är att en ny organisationen ska börja fungera under våren 2003.