Mitthögsskolan får underskott

Mitthögskolan kommer att få ett underskott på 20 miljoner kronor i år. Det konstaterade mitthögskolans styrelse vid sitt sammanträde igår. Det är ca 5 miljoner kronor bättre än vad man tidigare planerat.
Lägre driftskostnader och minskade personalkostnader är förklaringen till det förbättrade ekonomiska läget och styrelsen bedömer att den ekonomiska återhämtningen ska fortsätta under resten av året. Delårsrapporten för första halvåret i år visar på ett överskott på 10,9 miljoner kronor - jämfört med ett minus på 5,7 miljoner kronor för samma tid förra året. Men styrelsen bedömer också att intäkterna från grundutbildningen blir tio miljoner kronor lägre än vad man räknat med, främst på grund av att antalet studenter inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena fortsätter att minska.