Hotade Endre-odlingar

De ekologiska odlingsprojekten vid Stenstugu försöksstation i Endre är hotade.
Den fond som fanns i EU:s mål 5b-program - och som finansierade projektet - försvann när Region Gotland istället kom med i Mål 2. Lantbruksuniversitetet, som äger försöksstationen, har skrivit ett samverkansavtal med Hushållningssällskapet på Gotland om att skjuta till pengar till fortsatta odlingar i Endre, men pengarna kommer endast under förutsättning att region Gotland skjuter till lika mycket. Men några pengar finns inte i den nya organisationen. Och därför är försöksledaren Ingvar Jacobsson i Endre orolig inför framitden.