Oxelösund tappar elever

Aldrig förr har Breviksskolan i Oxelösund haft så få gymnasieelever inför skolstarten som i år.
Orsaken är att alltfler ungdomar väljer att studera i Nyköping istället. Breviksskolan har tappat 51 gymnasieelever jämfört med ifjol och kommunen kommer nu att ha fler elever på gymnasier i Nyköping än i hemkommunen. Trots ett stabilt elevunderlag på drygt 400 elever blir det bara 161 gymnasieelever kvar på Breviksskolan i höst - resten kommer att gå i andra kommuner. Samtidigt som kommunen står kvar med kostnaderna för lokaler administration och lärare så ökar kostnadsersättningarna till de andra kommunerna kraftigt och har aldrig varit så stora som nu.