Risk för utförsäkring

Krångliga a-kasseregler innebär risk att arbetslösa blir utförsäkrade. Arbetslösa som före jul blev rekommenderade att delta i arbetsmarknadsåtgärder för att få nya stämplingsdagar finner sig nu, sex månader senare, utan nya dagar.
Enligt reglerna som trädde i kraft i februari räknas nämligen inte arbetsmarknadsåtgärder för att få en ny stämplingsperiod. Men den informationen har inte nått ut till alla. På arbetsförmedlingen säger man att de kallat till informationsmöten och att information om de nya reglerna också ligger ute på deras hemsida.