Länsborna känner sig tryggare

Invånarna i länet känner sig något tryggare i vardagen än tidigare. Det är slutsatsen av en undersökning som mäter människors oro för att drabbas av brott och olyckor som Länsförsäkringar presenterar.
Länsborna känner störst ängslan för att skadas i en trafikolycka. Ungefär sjuttio procent av länsinvånarna känner den oron. Även vården är en källa till ängslan. Sex av tio länsinvånare är rädda för att sjukvården inte ska fungera när vi behöver den. När det handlar om oro för att råka ut för våldsbrott ängslas kvinnor mer än män. Fyra kvinnor av tio är rädda för rån. Knappt tre av tio män känner samma rädsla.