Toppolitiker i Vänersborg säger nej till romer

Folkviljans Rune Lanestrand vill att Vänersborg inte tar emot fler romer, zigenare.
Han anser att kommunen inte klarar av de zigenare som invandrat från Balkan under 90-talet, och att många av dem är våldsamma och hotfulla. Han anser dessutom att Torpa-området, där många av romerna bor, är på väg att bli ett ghetto. Marie Dahlin, socialdemokraternas ordförande i Vänersborg, anser att det är rasistiskt att peka ut en viss grupp på det viset. Rune Lanestrands uttalande: "Vänersborg kan inte ta emot fler zigenare. Det finns helt enkelt inte resurser för att integrerar så många utan risken är överhängande att integrationen uteblir. Det koncentrerade boendet i ett redan socialt känsligt bostadsområde leder till närmast obemästrade problem. Redan nu flyttar de gamla hyresgästerna, varav många invandrare, bort från området. Alla är under ordnade förhållande välkomna till Vänersborg men folkviljan vill samtidigt göra klart att det är svenska lagar som gäller. Vi kan under inga omständigheter tolerera att yngre tonåringar bär kniv, hotar folk och att det t o m förekommit rån och misshandel på öppen gata av en 90 år gammal kvinna. Risken för en ghettobildning på Torpaområdet är uppenbar och går stick i stäv både med kommunens och migrationsverkets ambitioner att integrera olika befolkningsgrupper." Radio Väst har inte fått någon bekräftelse om att påståendet att en 90årig kvinnan blivit misshandlad av romer är sant.