Kostnader för hotell till bostadslösa stiger

Kostnaderna för hemlösa som bor på hotell har ökat med 45 procent i Malmö de senaste tre åren. I år stiger kostnaden ytterligare och kommer att bli över 13 miljoner kronor.
- Alla uppgifter som jag har fått från de stadsdelar som är aktuella i det här sammanhanget är att man har fler personer på hotell, man har ett större tryck på sig. Det här är begränsat till ett antal stadsdelar, i första hand Rosengård, Hyllie, Södra innerstaden och Fosie, säger Rolf Nilsson som är bostadssamordnare i Malmö stad. När Malmö stad inte kan erbjuda en lägenhet åt bostadslösa så blir alternativet allt oftare ett boende på hotell eller vandrarhem. Just nu bor minst 100 personer på hotell till en dygnskostnad på ungefär 400 kronor. Det är framför allt personer med sociala problem men gruppen av personer som helt enkelt bara saknar bostad blir allt större. - Problemet ökar därför att det flyttar in fler personer till Malmö än vad det byggs nya bostäder, säger Rolf Nilsson. Men trots den stora inflyttningen till Malmö och den aktuella bostadsbristen tror Rolf Nilsson ändå att antalet bostadslösa som bor på hotell kommer att minska. - Jag tror att de kan plockas ner till ett minimum. Ibland kan det vara bra som en akutlösning. Några nätter eller en vecka på hotell för en ensamstående person medan man fixar något annat, kan ibland vara den bästa lösningen, säger Rolf Nilsson.