Behovet av familjehem ökar

Behovet av familjehem har i år ökat dramatiskt i Eskilstuna.
Hittills i år har 65 ansökningar om familjehemsplaceringar kommit in till socialförvaltningen. Hela förra året hade socialtjänsten totalt 50 placeringar. En effekt av det har blivit fler placeringar i tillfälliga jourhem där vistelsen för ''trasiga'' barn blir dubbelt så lång.