Norrländsk kritik mot minskade väganslag

Vägverket sänker bidragen till drift och underhåll av enskilda vägar med upp till 15 procent för vissa typer av vägar. Men beslutet får nu stark kritik både från politiker och boende i berörda områden.
Frans Sörensen bor i byn Bygdsiljum i Västerbotten och är engagerad i Burträsk väggrupp. – Vi har ju så dåliga vägar i förväg, säger han. Ska de minska det ytterligare, då är det en katastrof för hela Norrland. Man blir ju helt bestört att de kan fortsätta dra ner på vägarna här. Politikerreaktioner I Sverige finns det 74 000 kilometer enskilda vägar, och Vägverkets beslut om minskade bidrag har fått flera politiker från glesbygdskommuner i norra Sverige att reagera. Centern, kristdemokraterna och socialdemokraterna i Västerbotten riktar till exempel alla stark kritik mot beslutet och moderata riksdagskandidaten Ulla Löfgren menar det innebär en katastrof för glesbygden, då hon tror att många vägar kommer att bli i så dåligt skick att de helt enkelt måste stängas. Håkan Persson arbetar på Vägverket och han förklarar beslutet med att statsbidragen har inte ökat i samma takt som kostnaderna och pengar som Vägverket har att dela ut till de olika regionerna inte räcker. Och det innebär i förlängningen att ännu mer av kostnadsansvaret skjuts över till fastighetsägarna längs de enskilda vägarna. – Det innebär att de måste skjuta till mer pengar ur egen kassa, helt enkelt. Det vi befarar är att man gör avkall på själva väghållningen, att det blir sämre väg helt enkelt. ”Potatisåker” Carina Linder är jordbrukare och också engagerad i Burträsk vägggrupp. Hon menar att vägfrågan kan avgöra norrlands framtid eftersom dåliga kommunikationsmöjligheter sätter stopp för en ökad inflyttning. – Vill man att det ska bli potatisåker överallt? Det är ju det som blir konsekvensen.
Maria Höglund