Första samiska TV-nyheterna

Från och med den tjugonde augusti kommer vi att kunna se dagliga samiska TV-nyheter i Sverige.
Satsningen är ett samarbete mellan publicservicebolagen i Norge, Sverige och Finland. Tanken är att samma sändning så småningom ska gå i alla tre länderna. Nyheterna kommer att handla om samerna i Norden, och i de textade nyhetssändningarna kommer man att prata nordsamiska. - Nyheterna har en enorm betydelse för samisk identitet, samisk självkänsla och för det samiska språket. Att språket kan användas också i ett modern samhälle är väldigt viktigt, Bjarne Store Jakobsen, chef för SVTs sameredaktion.