Powell kan tänka sig nya FN-inspektioner i Irak

USA:s utrikesminister Colin Powell säger att han nu undersöker förslag om att FN:s vapeninspektioner i Irak återupptas - trots de meningsmotsättningar som finns i USA om vad Bush-regeringen bör göra.
Powell sa till reportrar på väg till FN-mötet i Johannesburg att vapeninspektörer kan spela roll i försöken att avväpna Irak och att hans inställning i frågan är densamma som president Bush har. De så kallade hökarna i Bush-regeringen - vicepresident Dick Cheney och försvarsminister Donald Rumsfeld - har båda sagt att det inte finns något alternativ till att störta Saddam Hussein eftersom den irakiske ledaren skulle kunna sätta in massförstörelsevapen mot USA.