Tjernobylnedfall vållade cancer

Det finns ett samband mellan cancer och nedfallet efter Tjernobylolyckan 1986. Det visar en kartläggning av cancerförekomsten hos de svenskar som vid olyckan var bosatta i områden som drabbades av radioaktivt nedfall.
Totalt har 1,1 miljoner personer under 60 år undersökts genom en samkörning av bostadsregistret och cancerregistret, rapporterar Sveriges Radio Gävleborg. Läkarna vill dock inte redogöra närmare för vilka cancerformer som har ökat eller hur stort sambandet är.